Grennessminde Birkerød - Tornevangsvej 97 - 3460 Birkerød - Telefon 45 82 95 15

Grennessminde Birkerød

Grennessminde Birkerød (GMB) er et specialundervisnings-  og dagbehandlingstilbud for børn og unge med særlige vanskeligheder, herunder autisme. På skolen er der ca. 40 børn og unge i alderen 8-25 år fordelt på fem specialskolehuse og et STU-tilbud (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse). Grennessminde er beliggende i en meget skøn natur med marker, skov og søer.

Vi visiterer blandt andet børn og unge med autismespektrumforstyrrelser, og har mere end 30 års erfaring med arbejdet med børn og unge som kæmper med netop de udfordringer som autismen kan give den enkelte. Alle vores elever har særlige vanskeligheder og behov og mange har ikke et alderssvarende fagligt niveau. Fælles for de fleste af vores elever er, at de har oplevet nederlag i det almindelige skolesystem.

På Grennessminde ser vi hver enkelt elev som unik, og vi tilpasser vores rammer, så vi kan rumme alle vores elever, også selvom de har store faglige, sociale eller personlige udfordringer i hverdagen.

Skolen består af fem specialskolehuse, hvor undervisningen tilrettelægges på baggrund af vores undervisningsoverenskomst med Rudersdal Kommune, således at vi fungerer som godkendt specialundervisningstilbud med tilsyn efter folkeskolelovens § 20 stk. 5 og § 22 stk. 5 og 6 samt bekendtgørelse nr. 793 af 12. juli 2012 (se også tilsynsrapporter). Derudover tilbyder vi STU tilrettelagt på baggrund af Undervisningsministeriets lov 564 af 6. juni 2007 om Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse.